Goudprijs grafieken goudprijzen

Goudprijs per gram

Goudprijs per gram

Er zijn vele beleggers wellicht bent u er een van. Als dat zo is heeft u er dan wel eens aan gedacht om in goud te beleggen? Door op een gunstig moment  goud te kopen op een goed getimed moment te verkopen kunt u op een later moment winst incasseren.  De tijd dat u als eenling in goud aan het beleggen was is lang voorbij. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat de overheid geld over de balk smijt en de tekorten aanvult door geld bij te drukken. Met dat inzicht is het beleggen in goud een redelijk veilige belegging.  Je kunt er van uitgaan dat politici er alles aan zullen doen om de status quo te handhaven en dat ze derhalve gewoon geld bij drukken.Goudprijs per gram. Goudprijs per gram 24 karaat. Goudprijs per gram vandaag. Goudprijs per gram grafiek.

De goudprijs

Op 6 november 2007, was de goudprijs  823 dollar. Het lijkt een hoge goudprijs maar  inmiddels is de  goudprijs 1721 dollar (vastgesteld op 12 februari 2012). Het is niet zo dat de prijs van het goud in een rechte lijn is gestegen. Net als de koersen op de wereld markten, verandert ook het goud van prijs: de prijzen fluctueren dagelijks. Hoewel we forse bewegingen omhoog en omlaag zien zien we op de lange termijn grafiek van de goudprijs een stijgende tendens.

Meer en meer gewild

Goud is een zeer gewild edelmetaal, dar komt nog bij dat de vraag de laatste jaren ook nog eens hoger ligt dan het aanbod. Deze aanzwellende marktvraag zorgt er voor dat de goudprijs een stijgende trend laat zien. Dat de vraag naar goud groter is dan het aanbod, komt doordat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de waarde van het papiergeld. In Azië en dan met name in China, worden de mensen steeds rijker en deze mensen beleggen van oudsher hun familievermogen in goud en zilver.

Amerikaanse dollar

Wat de goudprijs per gram bepaald, is het vertrouwen dat beleggers hebben in de dollar in enge zin maar in papiergeld in brede zin. De goudprijs gaat omhoog zodra er geld wordt bijgedrukt. Simpel weg zou je kunnen zeggen, dat wanneer de dollar in waarde afneemt, het goud in waarde stijgt. Omdat de waarde van de dollar de afgelopen tijd flink is gedaald, is de goudprijs gestegen. Op basis van het gevoerde beleid van de overheden is te verwachten dat de dollar nog meer in waarde zal dalen en de goudprijs dus nog meer zal stijgen.

Denk aan de risico’s

Er zijn risico’s met beleggen en zo is dat net zo met de goudprijs. De goudprijs per gram kan, vanwege marktomstandigheden en manipulaties van de banken, toch nog dalen en als u dan gedwongen moet verkopen maakt u of verlies. U moet dus beleggen met geld dat u niet nodig heeft zodat u de tijd heeft uw goud te houden en te wachten totdat de goudprijs hersteld. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat de goudprijs fundamenteel  zal stijgen, maar zijn er ook genoeg redenen voor tijdelijk terugval. Banken met een short positie in goud of zilver futures  zullen er alles aan doen om tijdelijk de goudprijs te laten dalen door de verkoop van fysiek goud. Het aanbod van goud neemt dan dus toe zodat de goudprijs zal dalen.

De juiste instelling

We gaan er vanuit dat de goudprijs de komende tijd structureel zal stijgen. Feit is wel, dat beleggingen altijd aan fluctuaties onderhevig zijn. Vooraf weten we dat de fundamentele waarden wijzen op een stijgende goudprijs , maar met dit met zekerheid zeggen is niet mogelijk. Wees dus voorzichtig als u gaat investeren in goud, en denk niet dat u er al te snel enorm veel winst mee zult behalen. Met zo’n instelling kan er haast niets meer misgaan, toch?

Goudprijs

Goudprijs per gram

Zilverprijs

Zilverprijs per gram

Platinumprijs

Platinumprijs per gram

Grafiek met de goudprijs per maand over de afgelopen 30 dagen gemeten: